Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

here you are..


 start
 Ι
 Ι
\/
------------------->I
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\/
ok
go
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
Ι
\/
nope
i don't wan't


Δεν υπάρχουν σχόλια: